Wednesday, October 20, 2010

BIWAK 2010/2011 - Warsztaty TDD

Witamy po wakacyjnej przerwie. W rozpoczętym już roku akademickim kontynuujemy BIWAKowanie - zaczynamy już w najbliższy wtorek!

Warsztaty Test Driven Development w Pythonie

Już 26. października o godzinie 18.30 zapraszamy na warsztaty Test Driven Development w Pythonie, które poprowadzi Konrad Delong. Warsztaty mają na celu zaprezentowanie techniki TDD na przykładzie prostego problemu. Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy, pracując w dwuosobowych zespołach, spróbują rozwiązać go w podejściu test-first w elementami technik eXtreme Programming.

Warsztaty odbędą się w sali 429 pawilonu C-2 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Potrzebne będą laptopy z oprogramowaniem: Python, nosetests oraz ulubiony edytor tekstu.

Oczywiście to nie jedyne spotkania jakie czekają nas w najbliższym czasie. Jesteśmy teraz w trakcie potwierdzania terminów. Już teraz zaplanowaliśmy następujące wykłady:

  • 16 listopada: Język D - być lepszym od Stroustrupa
  • 30 listopada: Common Lisp

Serdecznie zapraszamy!

No comments: