Tuesday, March 23, 2010

Programowanie grafiki – Direct3D oraz HLSL

Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 25 marca 2010 o godzinie 18:30 w sali 224 budynku C-2 na AGH. Warsztaty poprowadzą Dawid Fatyga oraz Jan Rudol.

Warsztaty będą miały na celu wprowadzenie słuchaczy w tematykę programowania grafiki. Pokażemy jak przy pomocy biblioteki Direct3D i będącego jej częścią języka HLSL zaimplementować wybrane techniki wykorzystywane w renderingu w czasie rzeczywistym.

Zaczniemy od narysowania na ekranie pojedynczego trójkąta. Stopniowo będziemy przechodzić do coraz bardziej skomplikowanej sceny przedstawiając przy okazji różne elementy Direct3D.

Prosimy o przyjście z laptopami z zainstalowanym Visual C++ 2008 i DirectX SDK.

No comments: