Thursday, January 8, 2009

Smutna nowina i slajdy z Obj-C

Smutną nowiną jest informacja, którą otrzymaliśmy od naszego przyszłotygodniowego prelegenta, że dbając o jakość prezentacji a także chcąc uniknąć konfliktowego terminu z panem Stallmanem, zdecydował się odwołać swoją prezentację na czas nieokreślony, czyli na początek przyszłego semestru :D

Objective C
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: objective c)